Przeciwstawiamy się stosowaniu nasion genetycznie modyfikowanych

Sejm 8 listopada a Senat 30 listopada 2012 roku przegłosowały ustawę dopuszczającą stosowanie w Polsce nasion GMO, czyli genetycznie modyfikowanych, stanowiących paszę dla zwierząt i materiał siewny dla rolników. Oznacza to pojawienie się w naszym słynącym z ekologicznego rolnictwa Kraju nie tylko genetycznie modyfikowanych nasion, ale też roślin oraz żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, spożywanej przez ludzi i zwierzęta ze szkodą dla ich zdrowia i życia.

Jest dowiedzione naukowo, że roślinność i żywność genetycznie modyfikowana zakłóca w sposób katastrofalny naturalny porządek w przyrodzie, niszczy środowisko naturalne, zagraża zdrowiu i życiu ludzi i zwierząt jako źródło degeneracji, schorzeń i wzmożonej śmiertelności.

Skoro tak jest i powszechnie o tym wiadomo, to uchwalenie przez Sejm i Senat tej niszczącej ludzi i całą przyrodę ludobójczej ustawy świadczy o skrajnej nieodpowiedzialności większości posłów i senatorów, o ich antypolskiej uległości wobec centralnej władzy Unii Europejskiej, która swoimi szkodliwymi przepisami ustawę tę wymusiła.

Jest to kolejny dowód, że Unia Europejska jest nienaturalnym tworem narzucającym podległym sobie Państwom nienaturalne i szkodliwe koncepcje. Jest to kolejny dowód, że władza w Polsce nie reprezentuje naturalnych interesów Narodu Polskiego, lecz zagrażające mu interesy centralnej władzy Unii Europejskiej.

Dlatego w ślad za przeciwstawieniem się stosowaniu nasion genetycznie modyfikowanych iść musi przeciwstawienie się samej Unii Europejskiej i dalszej przynależności do niej naszego Kraju. Jest bowiem niezbitym faktem, że Unia Europejska od samego początku była i jest tworem nienaturalnym i szkodliwym, coraz bardziej ujawniającym swoje zło wraz z rosnącym zniewoleniem przynależnych do niej Krajów. Takim szkodliwym tworem pozostanie do rychłego końca swego niesławnego istnienia.

Unia Europejska niszczy naturalny porządek nie tylko przez niszczenie naturalnego rolnictwa ekologicznego nienaturalnym rolnictwem genetycznie modyfikowanym. Niszczy ona również naturalną rodzinę przez propagowanie nienaturalnych związków partnerskich oraz zabijania dzieci nienarodzonych. Niszczy naturalne społeczeństwo narodowe przez propagowanie nienaturalnego społeczeństwa beznarodowego pozbawionego moralności i patriotyzmu, okradzionego z majątku narodowego, nękanego brakiem szkół, szpitali, mieszkań i pracy, krzywdzonego biedą, bezdomnością, bezrobociem i emigracją rozbijającą rodziny.

Wzywamy wszystkich Polaków, wszystkie organizacje i instytucje w Polsce do przeciwstawienia się stosowaniu nasion genetycznie modyfikowanych, do przeciwstawienia się Unii Europejskiej i jej inicjatywom siejącym zło i zgorszenie, do żądania wyjścia naszego Kraju z tego imperium zła.

Zwracamy się do Episkopatu Polski, aby w imieniu Kościoła Katolickiego w Polsce przeciwstawił się stosowaniu nasion genetycznie modyfikowanych i w liście pasterskim do wszystkich wiernych ostrzegł rolników polskich przed zgubnym następstwem ich stosowania. Polacy oczekują od Episkopatu Polski zdecydowanej obrony Narodu Polskiego przed antypolską, antynarodową, antychrześcijańską Unią Europejską, której decyzje przeczą pojęciu dobra i moralności. Zwracamy się w tej ważnej dla Narodu Polskiego sprawie do wszystkich pozostałych Kościołów w Polsce.

Pomoże to niewątpliwie w doprowadzeniu do zakazu po wsze czasy stosowania genetycznie modyfikowanych nasion, roślin i żywności. Pomoże to w przestrzeganiu Bożych i ludzkich praw naturalnych, w uregulowaniu życia osób, rodzin i Narodu w zgodzie z Naturą.

Polska Wspólnota Narodowa
Przewodniczący Bolesław Tejkowski

Warszawa, 3 grudnia 2012 roku