Chcemy wolnej Polski bez wojsk USA

W ślad za pismem z dnia 13 lutego 2010 roku, Polska Wspólnota Narodowa ponownie przeciwstawia się stacjonowaniu wojsk USA w Polsce.

Zainstalowanie pod Morągiem amerykańskich rakiet jest groźnym początkiem umieszczania na ziemiach polskich dalszych obiektów wojskowych USA. Polska wciągana jest tym samym w agresywne plany amerykańskie, staje się bazą wypadową i narzędziem USA i NATO przeciwko innym Krajom, przeciwko Rosji, Białorusi i Ukrainie. USA świadomie przeciwstawia Słowiańską Polskę Słowiańskiej Rosji, będącej naszym naturalnym i najlepszym sprzymierzeńcem. USA świadomie naraża Naród Polski na zniszczenie w razie wywołania przez siebie konfliktu zbrojnego.

Wojska USA w Polsce mają też pełnić rolę żandarma pilnującego wydzieranej Narodowi Polskiemu własności, przechodzącej poprzez prywatyzację w ręce obcego kapitału. Mają być użyte przeciwko pozbawianym mieszkań i pracy Polakom, domagającym się poprawy złych warunków materialnych.

Obecność wojsk USA w Polsce jest wielkim zagrożeniem dla wolności i bezpieczeństwa Narodu Polskiego, dla suwerenności Państwa Polskiego. W imię dobra Polski  i Polaków, w imię naszych najżywotniejszych interesów narodowych żądamy anulowania haniebnej decyzji władz, zezwalającej na obecność wojsk USA w naszym Kraju. Żądamy rozpoczęcia starań o wyjście Polski z NATO, które nie służy pokojowi lecz agresji, nieustannie kreując konflikty zbrojne i zwiększając ryzyko wybuchu wojny światowej.

Władze wreszcie muszą przestrzegać zasad demokracji i liczyć się z wolą Narodu Polskiego, którego zdecydowana większość nie chce wojsk USA w Polsce, nie chce przynależności Polski do NATO i uczestniczenia w jego agresjach zbrojnych w Afganistanie i innych miejscach Świata.

Polska Wspólnota Narodowa
Przewodniczący Bolesław Tejkowski

Warszawa, 29 maja 2010 roku