Polska Wspólnota Narodowa w obronie lokatorów

Staraniem krakowskich działaczy Polskiej Wspólnoty Narodowej, Polskiego Komitetu Słowiańskiego, Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej oraz organizacji lokatorskich powstało w Krakowie i zostało zarejestrowane w styczniu 2010 roku Forum w Obronie Godności i Jedności Lokatorów i Bezdomnych. Forum na swego przewodniczącego wybrało Andrzeja Graniwida Sikorskiego – wieloletniego przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Polskiej Wspólnoty Narodowej w Krakowie. Aktywność Forum w obronie prawa lokatorów do użytkowanych mieszkań jest imponująca.

Od dwóch lat co miesiąc lub częściej Forum organizuje manifestacje i pikiety protestujące przeciwko bezprawnym wyrokom sądowym przyznającym kamienice oszustom jako rzekomym właścicielom, skazując prawowitych lokatorów na eksmisję i bezdomność lub 10-krotnie wyższy czynsz

W grudniu 2009 roku Forum skierowało do Prokuratury Okręgowej Wydziału VI Do Spraw Przestępczości Gospodarczej Zawiadomienie o przestępstwach. Polegają one na bezprawnym przekazywaniu kamienic rzekomym właścicielom posługującym się sfałszowanymi dokumentami. Forum żąda wstrzymania przekazywania kamienic rzekomym właścicielom i rozpoczęcia sądowego dochodzenia prawdziwości dokumentów, którymi się posługują. Forum żąda również rewizji wyroków sądowych, na podstawie których straciło dotąd swoje prawnie zajmowane mieszkania wielu lokatorów.

Forum w Obronie Godności i Jedności Lokatorów i Bezdomnych odniosło sukces. Zwróciło uwagę społeczeństwa na złodziejski proceder przejmowania krakowskich kamienic komunalnych na prywatną własność przez oszustów. Zmusiło też sąd i prokuraturę do wszczęcia dochodzenia w tej sprawie. Udało się, albowiem Forum zjednoczyło w jedną całość do niedawna rozproszone inicjatywy małych organizacji lokatorskich Krakowa.
W jedności siła!