Przeciwstawiamy się agresji na Irak

20 marca 2003 roku USA, przy wsparciu Wielkiej Brytanii, Australii i... Polski, dokonało agresji na Irak. Poniżej zamieszczamy:

1. Pismo sprzeciwiające się planowanemu atakowi z 10 lutego 2003 roku.
2. Stanowisko żądające zaprzestania rozpoczętej agresji z 31 marca 2003 roku.

 


Przeciwstawiamy się agresji na Irak

Polska Wspólnota Narodowa i Polski Komitet Słowiański oraz liczni sympatycy polskiej idei narodowej i słowiańskiej wyrażają sprzeciw wobec planowanej przez USA agresji na Irak. Jej przyczyną jest globalistyczna polityka władz USA, zmierzająca do opanowania irackich złóż ropy naftowej oraz dominacji w regionie i Świecie.

Tej prawdziwej przyczyny agresji nie jest w stanie ukryć kłamliwa propaganda władz USA, jakoby Irak zagrażał Światu przez posiadanie i gotowość ofensywnego użycia broni masowej zagłady. Jest to tylko pretekst, mający uzasadnić i usprawiedliwić bezprawną agresję amerykańską.

Światu, w tym również społeczeństwu amerykańskiemu, zagraża w rzeczywistości agresywna polityka globalistyczna prezydenta Busha i jego rządu, zmierzająca do wojny z Irakiem za wszelką cenę, niezależnie od irackich realiów oraz wbrew rezolucji ONZ i opinii światowej. Jest ona w około 80% przeciwna amerykańskiej agresji, co dobitnie wyrażają liczne manifestacje i sondaże opinii publicznej w wielu Państwach.

Obowiązkiem rządów wszystkich Państw Świata jest przeciwstawienie się agresji USA na Irak i dążenie do pokojowego rozwiązywania wszelkich problemów.

Dlatego błędem i niegodziwością jest poparcie USA w agresji na Irak, udzielone przez kilkunastu premierów Państw europejskich, w których 70% do 85% obywateli sprzeciwia się amerykańskiej agresji. Ci premierzy, działający wbrew przytłaczającej większości swoich obywateli, biorą na siebie moralną i prawną odpowiedzialność za skutki napaści USA na Irak.

Polska Wspólnota Narodowa i Polski Komitet Słowiański, zgodnie z opinią 80% Polaków, apelują do premiera rządu polskiego o wycofanie swojego poparcia udzielonego USA w planowanej agresji na Irak, apelują do władz amerykańskich o zaniechanie tej haniebnej agresji na suwerenną Republikę Iraku, będącą prawowitym członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Warszawa, 10 lutego 2003 roku

Polska Wspólnota Narodowa
Polski Komitet Słowiański

 


Żądamy zaprzestania agresji na Irak

Polska Wspólnota Narodowa i Polski Komitet Słowiański oraz liczni sympatycy polskiego ruchu narodowego i słowiańskiego żądają natychmiastowego zaprzestania terrorystycznej agresji USA, Wielkiej Brytanii, Australii i Polski na Irak oraz wycofania z jego terytorium wszystkich wojsk agresora. Tak myśli i tego żąda ponad 75% Polaków.

Ludobójcza agresja na Irak jest pogwałceniem prawa międzynarodowego i podstawowych zasad moralnych. Jest kolejnym etapem bezprawnego i wymierzonego przeciwko całej Ludzkości dążenia USA do panowania nad Światem przez zawłaszczenie irackich złóż ropy naftowej oraz osłabienie i zniewolenie Narodu Irackiego. Dlatego wojska amerykańskie, brytyjskie, australijskie i polskie dopuszczają się haniebnych zbrodni, mordując celowo cywilną ludność iracką wraz z kobietami i dziećmi, skazując na śmierć głodową ludzi ocalałych z bestialskich bombardowań.

Amerykańsko-brytyjsko-australijsko-polską agresję na Irak i popełniane tam zbrodnie potępia ponad 80% ludności niemal wszystkich Krajów Świata, potępiają władze większości Państw, potępia ONZ i jego Rada Bezpieczeństwa, potępiają również miliony uczciwych Amerykanów, Brytyjczyków i Australijczyków, którzy manifestują swój sprzeciw wobec zbrodniczych decyzji swoich rządów okłamujących przy tym własną i światową opinię publiczną.

Większość Polaków nie tylko potępia agresję na Irak, ale z oburzeniem przeciwstawia się wojennym harcom zamerykanizowanej władzy w Polsce, która wysługuje się rządowi USA i zaprzepaszcza narodowe interesy Polski, okrywa hańbą Wojsko Polskie przez udział zwyrodniałej jednostki Grom w mordowaniu Irakijczyków broniących bohatersko swojego napadniętego Kraju. Ta sama władza w Polsce pozwoliła na pokojowy zabór przez USA i Unię Europejską większości polskiej gospodarki, a teraz udziałem w zbrodniczej wojnie z Irakiem pomaga w rabowaniu przez USA irackiego majątku narodowego.

Nie tolerujmy dłużej takiej antypolskiej władzy, która zaprzedaje Polskę wrogiej nam Unii Europejskiej i niszczącemu nas sojuszowi z NATO i USA oraz zmusza Polaków do udziału w agresji na Irak. Spowodować odejście tej gnębiącej Polaków władzy można tylko przez odrzucenie w referendum integracji Polski z Unią Europejską. NIE dla Unii Europejskiej to jednocześnie NIE dla obecnej władzy w Polsce.

Potrzeba nam polskiej władzy narodowej, która zapewni Polsce samodzielność i niepodległość, a Polakom należny dobrobyt przez zahamowanie wyprzedaży polskiego majątku narodowego, wzrost produkcji i rozwijanie najkorzystniejszej współpracy z Czechami i Słowacją oraz z Rosją i pozostałymi Państwami Słowiańskimi.

Potrzeba nam takiej władzy i takiej Polski, która przeciwstawi się amerykańsko-unijnemu globalizmowi niszczącemu Narody i ludzi pracy, Polski przyjaznej wszystkim Państwom Słowiańskim i innym narodowym Państwom Europy i Świata.

Warszawa, 31 marca 2003 roku

Polska Wspólnota Narodowa
Polski Komitet Słowiański
Przewodniczący Bolesław Tejkowski