Życzenia noworoczne 2021

Polacy
Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej

Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok są zawsze okazją do składania życzeń sobie i Polsce.

W imieniu trzech organizacji – Polskiej Wspólnoty Narodowej, Polskiego Komitetu Słowiańskiego i Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej – mam zaszczyt życzyć nam Polakom i Polsce polepszenia bytu duchowego i materialnego, rozwoju gospodarczego, wzmocnienia naszych polskich rodzin, miłości do dzieci od poczęcia, ludzkiego traktowania zwierząt, kochania Polski jako Matki-Ojczyzny, wyprowadzenia z Polski obcych wojsk USA i NATO.

Życzę Polakom i Polsce pojednania z Rosją i wszystkimi najbliższymi nam Narodami i Państwami Słowiańskimi, rozwijania przyjaznej współpracy z każdym Narodem i Państwem na Świecie. Takie jest nasze polskie posłannictwo.

 

Przewodniczący Bolesław Tejkowski
Warszawa, 21 grudnia 2020 roku