Polacy, Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej

Polska dla swojego dalszego rozwoju uzyskać musi całkowitą suwerenność. Jest to szczególnie konieczne w groźnej konfliktowej sytuacji światowej wywołanej amerykańskimi dążeniami do dominacji. Tej całkowitej suwerenności Polsce brak, albowiem jest uzależniona od USA. Tę całkowitą suwerenność Polska uzyska przez wypowiedzenie zniewalającego sojuszu z USA, przez wycofanie obcych wojsk i wyjście z NATO służącego światowej dominacji USA. Stosunki Polski z USA muszą być w pełni suwerenne, zapewniające polskie interesy narodowe.

Polska przede wszystkim ma rozwijać stosunki z Państwami europejskimi, a zwłaszcza z Państwami słowiańskimi. Zmierzająca ku upadkowi i obca europejskim wartościom Unia Europejska może być zastąpiona dwustronnymi lub wielostronnymi sojuszami między Państwami europejskimi.

Rzeczą dla Polski i Europy najważniejszą jest suwerenny sojusz z Rosją, stanowiącą najbardziej stabilne i rozwojowe Państwo Świata.

Polska odchodzić musi od ustroju kapitalistycznego i budować wspólnotowy ustrój narodowy - solidaryzm. Czyni on Polskę realną własnością wszystkich polskich obywateli. Wyklucza to wszelką obcą własność w Polsce, zarówno obszaru jak i nieruchomości i mediów.

Polska jako Kraj po Rosji najbogatszy w Europie ma wielkie możliwości  wszechstronnego rozwoju i osiągnięcia powszechnego dobrobytu. Ku takiej Polsce winny zmierzać wysiłki podejmowane przez wszystkich Polaków za wyjątkiem opozycji, która jest zdeklarowanym wrogiem Polski. Przed Polską wielka przyszłość, którą osiągniemy! Daj Boże!

Rządzący Polską działacze Prawa i Sprawiedliwości oraz związanych z nim partii ponoszą pełną odpowiedzialność za wykorzystanie albo zmarnowanie stojących przed nami szans wielkiego rozwoju.

Dla własnego partyjnego dobra i dobra Polski Prawo i Sprawiedliwość wyrzec się musi kreowanej przez siebie służalczej polityki wobec USA i pełnej nienawiści wrogiej polityki wobec Rosji. Tego typu polityka PiS stanowi wielkie zagrożenie dla Polski.

Jeśli niektórzy działacze PiS są politycznie niemądrzy, to niech zmądrzeją lub przestaną zajmować się polityką. Jeśli niektórzy działacze PiS są agentami amerykańskimi, izraelskimi, niemieckimi czy innymi, to niech przestaną nimi być lub odejdą.

Działacze Prawa i Sprawiedliwości muszą być wolni od zewnętrznych zależności i z całych swych sił służyć tylko Polsce – naszej Świętej Matce-Ojczyźnie!

 

Bolesław Tejkowski - Przewodniczący
Polskiej Wspólnoty Narodowej
Polskiego Komitetu Słowiańskiego
Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej

Warszawa, 1 września 2021 roku