Najnowsze

Społeczny wymiar lasów

Prezentujemy wystąpienie Bolesława Tejkowskiego na konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski pt. Społeczny wymiar lasów.

 

Konferencja naukowa - Społeczny wymiar lasów

Warszawa, 22 kwietnia 2005 roku
Sala Senatu Uniwersytetu Warszawskiego

Wypowiedź
Bolesława Tejkowskiego
Przewodniczącego Polskiej Wspólnoty Narodowej

"Wspólnota" gazeta Polskiej Wspólnoty Narodowej, rocznik 2003

WSPÓLNOTA, nr 1 (42), styczeń 2003
WSPÓLNOTA, nr 2 (43), luty 2003
WSPÓLNOTA, nr 3 (44), marzec 2003
WSPÓLNOTA, nr 4 (45), kwiecień 2003
WSPÓLNOTA, nr 5 (46), maj 2003
WSPÓLNOTA, nr 6 (47), czerwiec 2003
WSPÓLNOTA, nr 7 (48), lipiec 2003
WSPÓLNOTA, nr 8 (49), sierpień 2003
WSPÓLNOTA, nr 9 (50), wrzesień 2003
WSPÓLNOTA, nr 10 (51), październik 2003
WSPÓLNOTA, nr 11 (52), listopad 2003
WSPÓLNOTA, nr 12 (53), grudzień 2003

"Wspólnota" gazeta Polskiej Wspólnoty Narodowej, rocznik 2002

WSPÓLNOTA, nr 1 (30) styczeń 2002
WSPÓLNOTA, nr 2 (31) luty 2002
WSPÓLNOTA, nr 3 (32) marzec 2002
WSPÓLNOTA, nr 4 (33) kwieciań 2002
WSPÓLNOTA, nr 5 (34) maj 2002
WSPÓLNOTA, nr 6 (35) czerwiec 2002
WSPÓLNOTA, nr 7 (36) lipiec 2002
WSPÓLNOTA, nr 8 (37) sierpień 2002
WSPÓLNOTA, nr 9 (38) wrzesień 2002
WSPÓLNOTA, nr 10 (39) październik 2002
WSPÓLNOTA, nr 11 (40) listopad 2002
WSPÓLNOTA, nr 12 (41) grudzień 2002
Słowa kluczowe: 

Wywiad z Bolesławem Tejkowskim - Gazeta Polonii “Kurier Codzienny”, Chicago USA

Przywrócić Polsce siłę, duchową wielkość i szacunek

Rozmowa z Bolesławem Tejkowskim, przewodniczącym Polskiej Wspólnoty Narodowej
Gazeta Polonii “Kurier Codzienny”, 29 marca – 1 kwietnia 2002 roku, Chicago, USA

1. Panie przewodniczący, na wstępie proszę o krótkie przedstawienie partii politycznej, której Pan przewodzi – Polskiej Wspólnoty Narodowej (historia, program, działalność) oraz powiedzenie kilku słów o sobie.

"Wspólnota" gazeta Polskiej Wspólnoty Narodowej, rocznik 2001

WSPÓLNOTA, nr 1 (18) styczeń 2001
WSPÓLNOTA, nr 2 (19) luty 2001
WSPÓLNOTA, nr 3 (20) marzec 2001
WSPÓLNOTA, nr 4 (21) kwiecień 2001
WSPÓLNOTA, nr 5 (22) maj 2001
WSPÓLNOTA, nr 6 (23) czerwiec 2001
WSPÓLNOTA, nr 7 (24) lipiec 2001
WSPÓLNOTA, nr 8 (25) sierpień 2001
WSPÓLNOTA, nr 9 (26) wrzesień 2001
WSPÓLNOTA, nr 10 (27) październik 2001
WSPÓLNOTA, nr 11 (28) listopad 2001
WSPÓLNOTA, nr 12 (29) grudzień 2001
Słowa kluczowe: 

"Wspólnota" gazeta Polskiej Wspólnoty Narodowej, rocznik 2000

 
WSPÓLNOTA, nr 1 (6) styczeń 2000
WSPÓLNOTA, nr 2 (7) luty 2000
WSPÓLNOTA, nr 3 (8) marzec 2000
WSPÓLNOTA, nr 4 (9) kwiecień 2000
WSPÓLNOTA, nr 5 (10) maj 2000
WSPÓLNOTA, nr 6 (11) czerwiec 2000
WSPÓLNOTA, nr 7 (12) lipiec 2000
WSPÓLNOTA, nr 8 (13) sierpień 2000
WSPÓLNOTA, nr 9 (14) wrzesień 2000
WSPÓLNOTA, nr 10 (15) październik 2000
WSPÓLNOTA, nr 11 (16) listopad 2000
WSPÓLNOTA, nr 12 (17) grudzień 2000
Słowa kluczowe: 

"Wspólnota" gazeta Polskiej Wspólnoty Narodowej, rocznik 1999

WSPÓLNOTA, nr 1 (1) sierpień 1999
WSPÓLNOTA, nr 2 (2) wrzesień 1999
WSPÓLNOTA, nr 3 (3) październik 1999
WSPÓLNOTA nr 4 (4) listopad 1999
WSPÓLNOTA nr 5 (5) grudzień 1999
Słowa kluczowe: 

Sprzeciw wobec agresji NATO na Jugosławię

24 marca 1999 roku NATO dokonało agresji na Jugosławię. Prezentujemy stanowisko Międzynarodowego Komitetu Słowiańskiego wobec tej agresji.

 

List otwarty do sekretarza generalnego NATO -Javiera Solany

Międzynarodowy Komitet Słowiański zdecydowanie protestuje przeciwko powietrznej napaści sił NATO na suwerenne państwo Jugosławię.

Страницы