W obronie Polski – w obronie Polaków

Rośnie wśród Polaków świadomość katastrofalnej sytuacji Polski. Nie wynika ona z nieudolności, lecz ze zdrady rządzącej Polską zależnej od Zachodu władzy, która swoją celową działalnością niszczycielską usłużnie realizuje wrogie wobec Narodu Polskiego plany USA, Izraela, UE i kierujących nią Niemiec.

Te nieprzyjazne nam Państwa dla własnego zysku i zniewolenia Narodu Polskiego pozbawiły Polskę większości złóż surowcowych oraz większości – około 9 tysięcy przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, rolno-przetwórczych, handlowych, usługowych, komunikacyjnych i bankowych, przekazanych w zaborczej prywatyzacji na własność zachodnim kapitalistom za kilka procent wartości. Wiele z tych niekiedy znakomitych przedsiębiorstw zostało zlikwidowanych jako konkurencyjne dla Zachodu, a z pozostałych zysk zabierają ich zachodni właściciele. Zlikwidowano Państwowe Gospodarstwa Rolne i 300 tysięcy prywatnych gospodarstw rolnych. Na 19 milionów hektarów użytków rolnych w Polsce, 16 milionów jest własnością polskich rolników zmuszonych do odłogowania w sumie 5 milionów hektarów. Własnością państwową są 2 miliony odłogowanych użytków rolnych. Należą się one polskim rolnikom, a są w zdradziecki sposób przeznaczone do sprzedania obcokrajowcom, głównie Niemcom, którzy wykupili już 1 milion hektarów na Ziemiach Odzyskanych po II wojnie światowej. W miastach masowo przekazuje się komunalne domy mieszkalne obcym i miejscowym właścicielom z krzywdą dla zamieszkujących je lokatorów wyzyskiwanych nadmiernymi czynszami i maltretowanych haniebnymi eksmisjami.

To zawłaszczanie przez Zachód, a także niszczenie polskiego majątku narodowego doprowadziło do zmniejszenia polskiej produkcji rolnej i przemysłowej oraz zwiększenia napływu zachodnich towarów, spowodowało nędzę, głód, bezrobocie, bezdomność i emigrację milionów Polaków, osłabiło i zadłużyło Państwo Polskie na 900 miliardów zł wobec Zachodu, z tego w ponad połowie wobec Niemiec żądających spłaty długu polską ziemią i innymi nieruchomościami. Niemcy chcą zawłaszczyć kolejne miliony hektarów polskiej ziemi, Polskie Linie Lotnicze LOT, Polskie Koleje Państwowe, Pocztę Polską i inne ważne przedsiębiorstwa. Temu rabunkowi towarzyszy osłabianie i zmniejszanie Wojska Polskiego liczącego ledwie 85 tysięcy żołnierzy. Dominować mają w naszym Kraju amerykańskie i niemieckie wojska NATO wymuszające posłuszeństwo Polski wobec Zachodu oraz wciągające nas w amerykańskie agresje zbrojne i działania wojskowe skierowane przeciw Rosji. Szkolona w Niemczech policja unijna ma zastępować Policję Polską i policje innych Państw europejskich w tłumieniu narastających wszędzie protestów społecznych.

Narastają one również w Polsce, albowiem Naród Polski jest nieustannie niszczony wydziedziczaniem z majątku, zmniejszaniem ilości szpitali i szkół ograniczających program nauczania zwłaszcza historii, stosowaniem szkodliwych szczepień, nasycaniem powietrza, wody, gleby i żywności trującymi substancjami, wprowadzaniem śmiercionośnych genetycznie modyfikowanych nasion, roślin i żywności, osłabianiem małżeństwa i rodziny oraz propagowaniem wynaturzonych związków partnerskich, rozbijaniem wspólnoty narodowej Polaków na nieistniejące a wymyślane przez Niemców Narody regionalne Ślązaków, Kaszubów i innych dla ułatwienia rozbicia Państwa Polskiego na kilka Państw.

Planowo realizowane przez Zachód okradanie, niszczenie i zniewalanie Polski powstrzymamy jedynie przez zerwanie z UE i NATO, czyli przez odzyskanie niepodległości i możliwości samodzielnego rozwoju, prowadzącego do dobrobytu dla wszystkich obywateli w oparciu o wielkie bogactwa naturalne naszego Kraju i wielkie zdolności Polaków. Pomocny w tym będzie najkorzystniejszy dla Polski sojusz ze Słowiańską Rosją, Białorusią i Ukrainą, Czechami i Słowacją oraz pozostałymi Państwami Słowiańskimi.

Odzyskanie samodzielności wymaga mobilizacji całego Narodu Polskiego coraz bardziej świadomego rosnących zagrożeń. Najważniejszą siłą Narodu w walce o wyzwolenie spod unijnej i natowskiej okupacji są przeniknięci patriotyzmem polscy rolnicy, broniący polskiej ziemi przed Niemcami. Bowiem zachowanie całej polskiej ziemi w rękach Polaków, w rękach polskich rolników pozwoli odzyskać pozostały majątek narodowy – wszystko, co dotąd utraciliśmy.

Utworzyć trzeba w tym celu skupiony w jednej organizacji szeroki ruch wspólnoty narodowej Polaków zdolny zdobyć władzę i sprawować ją dla dobra Narodu i Państwa Polskiego. Zwracamy się do wszystkich Polaków, a zwłaszcza polskich rolników o uczestniczenie w powszechnym ruchu odzyskania Polski z rąk wrogów i zdrajców.

Zwracamy się do hierarchii Kościoła Katolickiego, Kościoła Prawosławnego i pozostałych Kościołów w Polsce o pomoc w wyprowadzeniu naszego Kraju z unijnego i natowskiego domu niewoli, z tego antypolskiego, antysłowiańskiego, antychrześcijańskiego imperium zła siejącego zgorszenie i zniszczenie, zwróconego przeciw Ludziom, Naturze i Bogu.

Przenika nas wiara, że z Bożą pomocą odzyskamy wolność, niepodległość, majątek narodowy i dobrobyt, a Polska będzie szczodrą Matką wszystkich Polaków – tych w Kraju i tych pragnących wrócić do Ojczyzny z tułaczki po Świecie.

Polska Wspólnota Narodowa – Polski Komitet Słowiański
Przewodniczący Bolesław Tejkowski

Warszawa, marzec 2013 rok