10-ta rocznica agresji NATO na Jugosławię

Forum Belgradzkie dla Sprawiedliwego Świata, niezależna, ponadpartyjna organizacja obywatelska zainicjowała program działań ku upamiętnieniu dziesiątej rocznicy agresji NATO na Jugosławię w roku 1999.

Głównym jej celem jest oddanie hołdu dla ludzkich ofiar, ukazanie prawdziwych celów i następstw tej agresji oraz szerzenie posłannictwa pokoju, wzajemnego poszanowania i równych praw dla wszystkich narodów i wszystkich istot ludzkich. Główne hasło akcji to: Nie zapomnieć!

Poniżej załączamy apel Belgradzkiego Forum dla Sprawiedliwego Świata:

 


APEL
NIE ZAPOMNIMY AGRESJI NATO PRZECIW SERBII,
W DZIESIĄTĄ ROCZNICĘ WYDARZEŃ

Forum Belgradzkie dla Sprawiedliwego Świata, niezależna, ponadpartyjna organizacja obywatelska non-profit, zainicjowała program działań ku upamiętnieniu dziesiątej rocznicy agresji NATO przeciw Serbii (Federalnej Republice Jugosławii) w roku 1999.

Głównym jej celem jest oddanie zasłużonego hołdu dla ludzkich ofiar, ukazanie prawdziwych celów i następstw tej agresji oraz szerzenie posłannictwa pokoju, wzajemnego poszanowania i równych praw dla wszystkich narodów i wszystkich istot ludzkich na naszej planecie. Główne hasło programu to:

Nie zapomnieć!

Przypomnienie ofiar i następstw agresji przyczyni się do wzrostu pełnej odpowiedzialności za poszanowanie ogólnie obowiązujących zasad prawa międzynarodowego i roli instytucji międzynarodowych na czele z Organizacją Narodów Zjednoczonych.

Działania te będą miały miejsce przez cały rok 2009 z kulminacją od marca (początek) do czerwca (koniec) czasu trwania agresji.

Forum Belgradzkie wzywa wszystkie instytucje państwowe, naukowe, kulturalne i religijne Serbii, Serbską Akademię Nauk (SANU), Serbską Cerkiew Prawosławną (SPC), organizacje obywatelskie, masmedia oraz Serbską Diasporę (z jej organizacjami i masmediami), aby wzięły udział w różnych działaniach, których celem jest zapobieganie zapomnieniu ofiar i następstw agresji z 1999 roku. Jej konsekwencje poniosła nie tylko Serbia i Bałkany, lecz także Europa, Kaukaz, Środkowy Wschód, Azja, Afryka i Ameryka Łacińska.

Forum Belgradzkie jest przekonane, że przypomnienie tej rocznicy wzmocni międzynarodową solidarność z Serbią i serbskim narodem, jako ofiarami agresji, która zamieniła pakt obronny NATO w ofensywny. Dzień rozpoczęcia agresji NATO, 24 marca 1999 roku stworzył najniebezpieczniejszy precedens użycia sił wojskowych regionalnej organizacji, przeciw suwerennemu państwu bez uchwalenia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Doszło do jawnego naruszenia obowiązujących zasad prawa międzynarodowego, Karty ONZ, Aktu Końcowego Konferencji Helsińskiej (OBWE) oraz Karty Paryskiej. Jest to również naruszenie Statutu Założycielskiego NATO z 1949 roku, a także statutów krajów członkowskich. Unikalne jest również to, że w rezultacie agresja była dokonana wspólnie przez NATO i organizację terrorystyczną UCK.

W wyniku agresji zabitych zostało 3500 osób, 10000 zostało rannych, spośród których dwie trzecie to osoby cywilne, wliczając w to dzieci i osoby niepełnosprawne. Ponadto wielu ludzi zmarło później na skutek użycia zubożonego uranu i innych, zakazanych przez prawo międzynarodowe broni. Straty materialne – zniszczone mosty, koleje, elektrownie, fabryki, transformatory i sieci elektryczne, budynki mieszkalne, szkoły, szpitale i wreszcie 30 stacji TV i nadajników – sięgnęły ponad 100 miliardów dolarów US.

Cele wojskowe agresji z 1999 roku były nieprzerwanie realizowane w ciągu dziesięciu minionych lat. Kontynuacja tego procederu ujawniła się w ciągłym popieraniu albańskiego terroryzmu i secesjonizmu – jego wynikiem były tysiące zabitych i rannych, etniczna czystka 270 tys. Serbów i innych nie-Albańczyków, zniszczenie 150 serbskich średniowiecznych klasztorów i kościołów, wielki pogrom Serbów w marcu 2004 roku – aż do jawnego poparcia niedawno ogłoszonej, nielegalnej niezawisłości serbskiej prowincji Kosowa (17 stycznia 2008 roku). Agresja USA/NATO/UCK przeciw Serbii i jawne poparcie albańskiego terroryzmu i separatyzmu w Kosowie i Metohii (Serbia) doprowadziły do pełnego rozkwitu terroryzmu, separatyzmu i międzynarodowej zorganizowanej przestępczości w Europie i Świecie, okupacji Afganistanu (2001) i Iraku (2003), doprowadziły do groźby interwencji wojskowych w wielu innych krajach na całym świecie.

Po agresji w 1999 roku, USA i NATO zbudowały sieć nowych baz wojskowych w krajach wschodnio-europejskich i bałkańskich (Bułgaria, Albania, Rumunia, Węgry, Bośnia). Początkiem tego procesu było zbudowanie Camp Bondstill, amerykańskiej bazy wojskowej w Kosowie i Metohii (Serbia) w 1999 roku, jako największej amerykańskiej bazy poza granicami USA, od czasu wojny wietnamskiej.
W rezultacie, agresja NATO przeciw Serbii (FRJ) nie była lokalną wojną, tym bardziej nie była „interwencją humanitarną”, lecz wypróbowaniem przez USA strategii, której cel globalny zagraża całej ludzkości.

Forum Belgradzkie kieruje Apel do ruchów pokojowych, do intelektualistów, organizacji młodzieżowych, przywódców zaprzyjaźnionych krajów, do bojowników o pokój, równe prawa i współpracę, do przyjaciół w Europie, Azji, Ameryce Południowej i Północnej, Afryce, aby przypomnieć 10 rocznicę agresji USA/NATO/UCK przeciw Serbii (FRJ), zażądać wycofania NATO i obcych baz wojskowych, potępić nielegalne oderwanie i uznanie „autonomii” Kosowa i Metohii (przez NATO i niektóre kraje UE), poprzeć zwierzchnictwo i terytorialną integralność Serbii, zakwestionować stosowanie podwójnych standardów USA wobec separatyzmu i terroryzmu.

Forum Belgradzkie angażuje się w przygotowanie następujących działań:

• Międzynarodowego okrągłego stołu 23 marca 2009 roku w Belgradzie oraz opublikowania przedstawionych wystąpień;
• Wystawy fotografii, książek i materiałów audiowizualnych dotyczących agresji;
• Projekcji filmów dokumentalnych krajowych i zagranicznych w Belgradzie i innych miastach Serbii;
• Rekonstrukcji pomników ofiar;
• Składanie wieńców na cześć ofiar w Belgradzie i innych miastach;
• Otwarcie Biblioteki dla Studiów, Badań i Dokumentacji agresji;
• Organizowanie mityngów i marszów pokoju;
• Przygotowanie księgi „Przyjaciele Serbii w Świecie”;
• Współpraca z organizacjami Serbskiej Diaspory;
• Umieszczenie w Salonikach Tablicy Wdzięczności dla Narodu Greckiego.

 W jaki sposób Wy możecie pomóc?

• Upowszechnianiem informacji o nadchodzącej rocznicy;
• Inicjowaniem działań w Waszym kraju, mieście i/lub stowarzyszeniu, potępiających agresję i wyrażanie solidarności z dążeniem Serbii do swobody, suwerenności, integralności i kompensacji strat poniesionych na skutek agresji;
• Ukazywaniem NATO jako sojuszu agresywnego, który chce być ponad ONZ, żądanie jego rozwiązania;
• Opracowaniem i publikowaniem Waszych własnych analiz, doświadczeń oraz oceny agresji NATO i jej konsekwencji;
• Żądaniem, aby instytucje władzy w Waszych krajach publicznie przypominały tę rocznicę i potępiły wyścig zbrojeń, nieposzanowanie prawa międzynarodowego oraz interwencjonizm zainicjowany przez agresję z 1999 roku;
• Żądanie aby organizacje obywatelskie i młodzieżowe, partie polityczne, posłowie w parlamencie, niezależni intelektualiści, uczeni, masmedia przypominali tę rocznicę, potępili polityczną manipulację, podwójne standardy wobec separatyzmu i terroryzmu, selektywną sprawiedliwość;
• Uczestniczeniem w publicznych dyskusjach, zebraniach lub pochodach przeciw agresji;
• Gromadzeniem książek, fotografii, CD, DVD, filmów lub jakichkolwiek innych dokumentów dla przyszłej Biblioteki o agresji;
• Nominowaniem osób do „Księgi Przyjaciół Serbii w Świecie” z podstawowymi danymi biograficznymi;
• Dotowaniem Forum Belgradzkiego, aby wspomóc realizację zaplanowanych działań.

Przewodniczący
Živadin Jovanović