Kontakt

Polska Wspólnota Narodowa

00-521 Warszawa ul. Hoża 25/13
adres pocztowy: 00-956 Warszawa 10, skrytka pocztowa 15
tel. +48 22 621 55 71, +48 22 629 36 06
http://www.pwn.info.pl
e-mail: pwn@pwn.info.pl