Zagrożenie ze strony systemów antyrakietowych USA

Przedstawiamy materiał Polskiego Komitetu Słowiańskiego przeciwstawiający się forsowanemu przez USA planowi budowy w Polsce i Czechach elementów amerykańskiego systemu antyrakietowego.

 


Zagrożenie ze strony systemów antyrakietowych USA

Amerykańskie systemy antyrakietowe są kolejnym etapem realizowania planu jednobiegunowego panowania USA nad Światem. Systemy te mają umożliwiać dokonywanie przez USA i NATO agresji zbrojnych przy użyciu rakiet konwencjonalnych i jądrowych, bez narażania się na rakietowy odwet Państw zaatakowanych. Systemy antyrakietowe nie służą obronie USA lecz służą agresji USA, ułatwianej przez paraliżowanie obrony Państw napadniętych przez USA.

W realizacji planu panowania nad Światem, największą przeszkodą dla USA jest samodzielna i silna Rosja. Mocarstwa rosyjskiego nie udało się zdominować, osłabić i podzielić na kilka uzależnionych Państw. Dlatego władza USA okrąża Rosję amerykańskimi bazami wojskowymi z zamiarem dokonania niszczącej agresji zbrojnej.

Zamierzona budowa systemu antyrakietowego w Polsce i Czechach oraz być może w Bułgarii jest elementem amerykańskiego planu okrążenia Rosji i przygotowania na Rosję, Białoruś i Ukrainę agresji bezpiecznej dla USA i NATO przez sparaliżowanie rosyjskiej obrony rakietowej. Właśnie temu służy amerykański system antyrakietowy – bezkarnemu napadowi USA i NATO na upatrzone Państwo, na przykład na Iran, przez uniemożliwienie mu skutecznej obrony.

Narzucany przez USA system antyrakietowy przewiduje instalowanie w Czechach radarów, a w Polsce wyrzutni rakietowych. Ma to być co najmniej 10 wyrzutni po 10 rakiet. Wśród nich mają być jądrowe rakiety ofensywne do niszczenia terytorium Rosji oraz rakiety konwencjonalne do niszczenia rosyjskich rakiet jądrowych wystrzelonych w obronie przeciwko amerykańskiemu agresorowi.

W planowanej przez USA i NATO agresji na Rosję, system antyrakietowy - na zasadzie hitlerowskiej Blitzkrieg–wojny błyskawicznej – ma umożliwić amerykańskim rakietom jądrowym błyskawiczne zniszczenie 13-milionowej Moskwy i innych najważniejszych celów rosyjskich, bez narażenia się na niszczące skutki odwetowej salwy jądrowych rakiet rosyjskich skierowanych przeciwko USA i NATO. Rakiety rosyjskie mają być zestrzeliwane nad Czechami i Polską, niszcząc te Państwa, którym grozi również zniszczenie od rosyjskiego ataku jądrowego na zagrażający Rosji system antyrakietowy.

Jak z tego wynika, władza USA przewiduje nawet całkowite zniszczenie Polski i Czech podczas osłaniania agresora amerykańskiego. Znaczy to, że w razie rozpętania przez władzę amerykańską wojny, przetrwać ma USA i Zachodnia Europa za cenę zniszczenia Słowiańszczyzny Zachodniej.

Wymuszane przez USA instalowanie w Polsce i Czechach amerykańskiego systemu antyrakietowego zaostrzy już i tak napiętą sytuację międzynarodową, zakłóci stosunki między Narodami i Państwami, naruszy równowagę polityczno-militarną Świata, wzmoże zbrojenia, będzie nawrotem do okresu zimnej wojny, zagrozi pokojowi światowemu. System antyrakietowy u rosyjskich granic ułatwi podjęcie decyzji agresji USA na Rosję, zwiększy prawdopodobieństwo wybuchu niszczącej wojny światowej.

Instalowanie systemu antyrakietowego w Polsce i Czechach jest wymierzone przeciwko całej Słowiańszczyźnie. Będzie to dalsze rozbijanie słowiańskiej jedności i integralności, zakłócanie pokojowych stosunków między wszystkimi bratnimi Narodami Słowiańskimi, utrudnianie współpracy Państw Słowiańskich. System antyrakietowy jeszcze bardziej wciągnie Słowiańszczyznę Zachodnią w działalność wymierzoną przeciwko Słowiańszczyźnie Wschodniej. Zaostrzy konflikt Polski i Czech z pozostałymi Państwami Słowiańskimi a zwłaszcza z Rosją, która jest dla nas naturalnym i najlepszym sojusznikiem.

Nasi wrogowie czynią wszystko, aby w miejsce sojuszu słowiańskiego mogło dojść do bratobójczych walk między Słowianami.

Naszym słowiańskim i patriotycznym obowiązkiem jest czynić wszystko, aby w Polsce, Czechach, Bułgarii i wszystkich innych Państwach Słowiańskich nie dopuścić do budowy systemu antyrakietowego USA. Przeciwstawia się temu ponad 80% Narodu Czeskiego i Narodu Polskiego.

Nasza działalność przeciwstawiająca się amerykańskiemu systemowi antyrakietowemu na słowiańskiej ziemi ma szerokie poparcie społeczne. Wymaga jednak wzmożenia w tym kierunku kampanii w formie manifestacji, konferencji, plakatów, ulotek. Szerokiego rozpowszechniania wymagają uchwały i rezolucje Narodowych Komitetów Słowiańskich i Międzynarodowego Komitetu Słowiańskiego, sprzeciwiające się systemowi antyrakietowemu USA.

Polski Komitet Słowiański – poza szerokim upowszechnianiem - podjął dodatkową akcję dostarczenia prezydentowi Polski, premierowi i ministrom, posłom do Sejmu i senatorom Senatu oraz mediom uchwał i rezolucji Międzynarodowego Komitetu Słowiańskiego, podjętych na zebraniu w Kijowie w listopadzie 2006 roku i na zebraniu w Belgradzie w czerwcu 2007 roku. Dotyczyły one między innymi stanowiska międzynarodowego ruchu słowiańskiego potępiającego instalowanie w Słowiańszczyźnie systemu antyrakietowego USA.

Władze i media w Polsce całkowicie przemilczały otrzymane materiały. Nie mogą jednak twierdzić, że nieznana jest im słowiańska opinia w kluczowych sprawach dla naszych Słowiańskich Narodów. Władze i media muszą się liczyć z tym, że większość Narodu Polskiego uważa budowę amerykańskiego systemu antyrakietowego za służalstwo wobec USA, za zdradę polskich interesów narodowych, za narażanie Polski na zagładę.

Warszawa, 4 grudnia 2007 roku

Przewodniczący Bolesław Tejkowski