Do Prezydenta RP Adrzeja Dudy

Panie Prezydencie!

We wrześniu 2015 roku władze samorządowe miasta Pieniężna dopuściły się bezprawnego i haniebnego czynu – zburzenia Pomnika Generała Armii Radzieckiej Iwana Czerniachowskiego.

Generał Iwan Czerniachowski jako dowódca 3. Frontu Białoruskiego Armii Radzieckiej w II wojnie światowej miał wielkie zasługi w wyzwalaniu północno-wschodnich ziem polskich spod ludobójczej, nazistowskiej okupacji niemieckiej oraz w przywracaniu Polsce Warmii i Mazur. Był genialnym strategiem oraz odważnym, ofiarnym i bohaterskim żołnierzem. W wyzwalaniu Polski poniósł najwyższą ofiarę – oddał w ofierze swoje życie. Poległ bohaterską śmiercią żołnierza i dowódcy. Zburzenie Pomnika tak wielce zasłużonego Człowieka-Żołnierza jest rzeczą niesłychaną w cywilizowanym Świecie.

Zburzenie tego Pomnika nie jest jednorazowym wybrykiem nieodpowiedzialnych i zdemoralizowanych władz miasta Pieniężna i powiatu braniewskiego. Jest to przejaw perfidnej ustanowionej odgórnie akcji usuwania z Polski wszelkich pomników Armii Radzieckiej a nawet Wojska Polskiego, upamiętniających wyzwalanie naszego Kraju i uchronienie Narodu Polskiego od zagłady zaplanowanej i wykonywanej przez nazistowskie Niemcy. Jest to swoiste fałszowanie historii. Albowiem w Polsce toleruje się istnienie pomników ludobójców z UPA i niemieckiego Wehrmachtu, a nie toleruje się pomników żołnierzy radzieckich walczących z tymi ludobójcami. W ślad za tym idzie niszczenie grobów żołnierzy radzieckich poległych na polskiej ziemi.

W niewystępującym w innych Krajach haniebnym inspirowaniu i planowaniu usuwania w naszym Kraju pomników żołnierzy radzieckich i wszelkiej o nich pamięci bierze udział cała obecna władza rządowa i samorządowa w Polsce, biorą udział wszystkie obecne w Sejmie i Senacie partie rządzące i opozycyjne. Ale najbardziej w tym nikczemnym postępowaniu wyróżnia się Pana partia - Panie Prezydencie - partia o sprzecznej z czynami nazwie Prawo i Sprawiedliwość.

Usuwanie pomników żołnierzy radzieckich i wszelkiej o nich pamięci jest częścią zakrojonej na szeroką skalę antyrosyjskiej kampanii, prowadzonej przez władzę w Polsce na zlecenie jej zachodnich sojuszników. Ta szkodliwa dla nas kampania antyrosyjska służy skonfliktowaniu Polski z Rosją, wmówieniu Polakom nieistniejącego zagrożenia Polski przez Rosję, pozyskania Polaków do ewentualnej konfrontacji Zachodu z Rosją, uzyskania aprobaty Polaków dla zbudowania w Polsce szkodzącej nam wielkiej antyrosyjskiej bazy wojskowej NATO, czego Pan – Panie Prezydencie jest najgorliwszym zwolennikiem. Ale coraz więcej Polaków zdaje sobie sprawę z tego, że Rosja to bratni Kraj, z którym sojusz byłby dla Polski najkorzystniejszy.

Usuwanie pomników żołnierzy radzieckich pozostaje w rażącej sprzeczności z polskim i międzynarodowym prawem oraz sprawiedliwością, które nakazują szacunek i cześć dla milionów żołnierzy walczących w II wojnie światowej z nazistowskimi Niemcami, a zwłaszcza dla ponad 600 tysięcy żołnierzy radzieckich i kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy polskich poległych przy wyzwalaniu Polski spod ludobójczej okupacji niemieckiej.

W imię należnego szacunku i czci dla żołnierskiego trudu i przelanej żołnierskiej krwi żądamy zachowania w Polsce grobów i pomników żołnierzy radzieckich oraz nazw obiektów i ulic im poświęconych. Żądamy odbudowania zburzonych pomników żołnierzy radzieckich, a zwłaszcza odbudowania Pomnika Generała Iwana Czerniachowskiego w Pieniężnie. Żądamy większego ukazywania w przestrzeni publicznej szacunku i czci dla Wojska Polskiego, które ma znaczący udział w wywalczonym głównie przez Armię Radziecką Wielkim Zwycięstwie 1945 Roku, przesądzającym między innymi o istnieniu Polski.

W imię miłości do Polski, w imię przyjaźni Polski i Rosji – wzywamy wszystkich, w tym również Pana – Panie Prezydencie do przeciwstawienia się burzeniu pomników żołnierzy radzieckich i niszczeniu ich grobów, do przeciwstawienia się antyrosyjskiej polityce władz w naszym Kraju, do przeciwstawienia się obecności w Polsce wrogich nam wojsk NATO!

Warszawa, 2 października 2015 roku

 

Polska Wspólnota Narodowa
Polski Komitet Słowiański
Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej

 

Upoważniony do reprezentowania
Zarządu Naczelnego Polskiej Wspólnoty Narodowej
Rady Krajowej Polskiego Komitetu Słowiańskiego
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej
Przewodniczący Bolesław Tejkowski