Polacy pragną suwerennej Polski, bezpieczeństwa i dobrobytu

Na tym pragnieniu Polaków władza Prawa i Sprawiedliwości buduje dla siebie poparcie ogółu Narodu. Władza przekonuje Polaków, że zapewniła Polsce suwerenność i jej broni oraz dąży do zapewnienia Polakom bezpieczeństwa i dobrobytu możliwego tylko w warunkach suwerenności.
Ale czy Polska jest suwerenna?

Żeby Państwo było suwerenne, musi być wraz ze swoimi obywatelami właścicielem przynajmniej większości bogactw naturalnych, gospodarki, banków i mediów, musi mieć własne niezależne wojsko, nie może mieć na swoim terytorium wojsk obcych, musi mieć niezależną patriotyczną władzę bez udziału w niej agentów obcych Państw.

Tymczasem w Polsce większość bogactw naturalnych jest kontrolowana przez zachodnie Państwa bez prawa ich wydobywania przez Polaków, większość gospodarki i banków oraz mediów jest własnością obcych Państw zachodnich i ich obywateli, zachodni właściciele wywożą bezprawnie z Polski ogromny kapitał do własnych Krajów, Wojsko Polskie jest zależne od USA, w Polsce na terenie Szczecina stacjonują obce wojska duńskie i niemieckie reklamowane jako przejaw niemiecko-polskiego braterstwa broni, na obszarze całej Polski umieszcza się obce wojska USA i NATO, władza w Polsce jest nasycona agentami zachodnimi szkolonymi głównie w USA i realizującymi amerykańskie interesy.

Zatem Polska nie jest Państwem suwerennym. Jest Państwem uzależnionym od Zachodu, a zwłaszcza od USA i Niemiec i w tej sytuacji nie może zapewnić Polakom bezpieczeństwa i dobrobytu. Polska mogłaby tego z łatwością dokonać, albowiem po najbogatszej Rosji jest drugim najbogatszym Państwem Świata o urodzajnej ziemi mogącej wyżywić 80 milionów ludzi i wielkich bogactwach naturalnych stanowiących podstawę rozwoju różnorodnego przemysłu. Jest w polskiej ziemi w dużych ilościach węgiel kamienny i brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, są rudy żelaza, miedzi ze srebrem i złotem, cynku, ołowiu i uranu, jest siarka, sól kamienna i sól potasowa, są fosforyty. Ale władza ukrywa przed Polakami fakt wielkiego bogactwa Polski. Nie ma zamiaru wykorzystania ogromnych możliwości rozwojowych Polski zobowiązanej przez Unię Europejską do zaniżania swojej produkcji i zarobków ogółu Polaków. W tak bogatej Polsce płaca minimalna powinna wynosić 3000 zł a nie planowane 2000 zł, zaś emerytura minimalna powinna wynosić 2000 zł a nie planowany 1000 zł. Bezrobotni, których liczba musi się zmniejszać do zera, powinni otrzymywać zasiłek w wysokości 1000 zł. Zaś bezdomnym należy zwrócić mieszkania, które posiadali w czasach nieistnienia bezdomności. Wstrzymane powinny być wyjazdy Polaków do pracy na Zachodzie i stworzone powinny być warunki powrotu Polaków do pracy w Polsce. Jest to pilna potrzeba, albowiem Wielka Brytania przyjęła prawo wydalania obcokrajowców przybyłych po 2012 roku.

Zamiast realizować powyższe potrzeby przez intensywne zajmowanie się wzrostem gospodarki i dobrobytu, władza inspirowana przez swych amerykańskich mocodawców zajmuje się wmawianiem ogłupionym Polakom, że Polska wraz z całym Zachodem jest śmiertelnie zagrożona przez Rosję. W związku z tym Polacy mają kochać USA jako swego obrońcę i największego przyjaciela i nienawidzić Rosji jako swego największego wroga. Polacy mają być gotowi na rozkaz USA do przeciwstawienia się Rosji. Ta obłędna, kłamliwa propaganda władzy ma uzasadniać obecność w Polsce i dalsze wprowadzanie do naszego Kraju wrogich nam wojsk USA i NATO. Jest to widomy znak odbierania Polsce suwerenności.

Zatem ludzie władzy, twórcy, naukowcy i dziennikarze, a także zwykli obywatele polscy nawołujący do obecności w Polsce obcych wojsk USA i NATO a w tym wojsk niemieckich są zdrajcami Państwa i Narodu Polskiego! Będą kiedyś odpowiadać za tę nikczemną zdradę Kraju, w którym żyją i to niekiedy w niezasłużonym bogactwie! Będą też odpowiadać za to, że kłamliwie przekonują Polaków o zagrożeniu Polski przez Rosję, zatajając rzeczywiste zagrożenia naszego Kraju!

Polsce nie zagraża Rosja nie mająca jakichkolwiek zamiarów szkodzenia naszemu Krajowi ani jakiemukolwiek innemu Państwu. To Rosji i Polsce zagraża imperialna polityka Zachodu, a zwłaszcza USA zmierzająca do panowania nad Światem. Zaś Rosja może być naszym najkorzystniejszym sojusznikiem i takim w przyszłości będzie!

Polsce zagrażają Niemcy, których tajna doktryna budowania IV Rzeszy Niemieckiej zakłada przejęcie polskich ziem odzyskanych w wyniku pokonania w 1945 roku ludobójczej III Rzeszy Niemieckiej. O wrogich zamiarach Niemiec wobec Polski świadczy aktualna konstytucja niemiecka określająca Państwo niemieckie w granicach sprzed 1937 rokiem, a więc obejmujące polskie ziemie zachodnie i północne.

Poza tym fundamentalnym zagrożeniem niemieckim, Polsce zagraża banderowska Ukraina żądająca od nas 19. powiatów południowo-wschodnich. Z takiej Ukrainy ponad 1 milion w sporej ilości banderowskich Ukraińców osiedliło się w Polsce, odbierając Polakom pracę. Zarówno Ukraina, jak i Ukraińcy w Polsce to przyjaciele Niemiec i wrogowie Rosji oraz Polski, traktujący ogłupionych Polaków jako narzędzie wszelkich antyrosyjskich poczynań. Z taką Ukrainą i takimi Ukraińcami władza w Polsce utrzymuje przyjacielskie stosunki świadoma tego, że sojusz polsko-ukraiński jest wymierzony przeciwko Rosji, a w dalszej perspektywie przeciwko Polsce.

Polsce zagraża również agresywny islam, dążący do zdominowania Państw europejskich i zniszczenia w nich wartości narodowych, demokratycznych i chrześcijańskich. W specyficznym niebezpieczeństwie są poniewierane Polki wychodzące za mąż za islamistów, którzy te małżeństwa traktują jako możliwość zdobycia polskiego obywatelstwa, a następnie obywatelstwa Państw zachodnich. Z tych wszystkich względów wykluczone być musi osiedlanie się wrogich islamistów w Polsce.

Zdecydowanie największym zagrożeniem dla Polski jest NATO. Wojska USA i NATO w Polsce mają przygotować Polaków do ewentualnej agresji wobec Rosji. Mają też pilnować wielkich bogactw naturalnych Polski i zapewnić ich eksploatację przez USA, pozbawiając Polaków wielkich dochodów. W tej sytuacji ludzie władzy, twórcy, naukowcy, dziennikarze i zwykli obywatele nawołujący do obecności wojsk USA i NATO w Polsce to nie tylko zdrajcy ale i głupcy!

Świadoma wielkiego zagrożenia Polski i obowiązku przeciwdziałania temu, Polska Wspólnota Narodowa od 1990 roku, przeciwstawia się obecności w Polsce obcych i agresywnych wojsk USA i NATO. W tę działalność włączył się powstały na VII Zjeździe Wszechsłowiańskim w Pradze Polski Komitet Słowiański, a w 2008 roku powstałe Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko – Rosyjskiej.

Cieszy nas, że w ostatnich latach coraz więcej organizacji i pojedynczych osób w Polsce przeciwstawia się obecności wojsk USA i NATO. Jest to godny pochwały przejaw rosnącej świadomości narodowej i patriotycznej postawy.

Natomiast opozycja parlamentarna i pozaparlamentarna jest zadziwiająco zgodna z władzą w haniebnym dopominaniu się obecności w Polsce wrogich wojsk USA i NATO, czyli rezygnowaniu z suwerenności. Zapamiętajmy te antypolskie postawy Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Kukiza 15, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Zjednoczonej Lewicy, Inicjatywy Polskiej, Twojego Ruchu, Razem, Unii Pracy, Komitetu Obrony Demokracji. Tam też jest wielu głupców i agentów Państw zachodnich, którzy są pospolitymi zdrajcami Polski!

W tej tragicznej, niebezpiecznej sytuacji dla Polski wzywamy wszystkich Polaków w Kraju i na całym Świecie z twórcami, naukowcami, dziennikarzami i księżmi ma czele, wzywamy wszystkie organizacje i Kościoły do przeciwstawienia się obecności obcych i wrogich wojsk USA i NATO w naszym Kraju. Ratowanie zagrożonej Polski – naszej Matki-Ojczyzny – jest świętym obowiązkiem wszystkich Polaków!
Obronimy Polskę, bo prawda i dobro, bo miłość do Polski muszą zwyciężyć!

 

Polska Wspólnota Narodowa
Polski Komitet Słowiański
Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej
Przewodniczący Bolesław Tejkowski

Warszawa, grudzień 2016 rok