Do Kongresu USA

Polski Komitet Słowiański – reprezentujący narodowe środowiska Polaków działających na rzecz sojuszu Narodów i Państw Słowiańskich – zwraca się do Kongresu USA o rozważenie celowości rotacyjnej i stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.

Rozważając ten problem należy ocenić, w czyim interesie leży rotacyjna czy też stała obecność wojsk USA w Polsce.

Jest dla nas rzeczą oczywistą, że każda obecność wojsk USA w Polsce nie leży w interesie Narodu i Państwa Polskiego. Polska obok Wojska Polskiego nie potrzebuje dodatkowo obcego wojska dla swojej obrony, albowiem nie jest militarnie zagrożona. Wskazywanie na militarne zagrożenie Polski przez Rosję jest kłamstwem. Rosja jest odpowiedzialnym demokratycznym mocarstwem światowym działającym w ramach ONZ, kreującym koncepcję wielobiegunowego Świata suwerennych Państw narodowych zdolnych do samodzielnej pokojowej współpracy. Władze USA dobrze wiedzą, że Rosja nie zagraża Polsce militarnie ani w jakikolwiek inny sposób. Propagandowy mit zagrożenia Polski przez Rosję jest nieuczciwą metodą przekonywania Polaków do rzekomo koniecznej obecności wojsk USA w Polsce dla jej bezpieczeństwa i obrony.

Pomimo silnej propagandy rosyjskiego zagrożenia, obecność wojsk USA na Polskiej Ziemi nie jest uważana przez Polaków za obronę Polski ale za uzależnienie i zagrożenie Polski, za ograniczanie suwerenności Polski, za izolowanie Polski od Państw Słowiańskich, za przeciwstawianie Polski Rosji i uniemożliwianie zawarcia korzystnego sojuszu polsko-rosyjskiego, za narzucanie Polsce niekorzystnej koncepcji gotowości do polsko-amerykańskiej akcji zbrojnej przeciwko Rosji.

Obecność wojsk USA na Polskiej Ziemi -
- pogarsza wizerunek Polski w Świecie jako niesuwerennego Państwa satelickiego podporządkowanego USA, co utrudnia Polsce współpracę z wieloma Państwami,
- pogarsza stosunki polsko-amerykańskie, które zamiast dobrowolnych i przyjaznych stają się przymusowe i wrogie,
- pogarsza stosunek Polaków do USA nie traktującego godnej szacunku Polski jako suwerennego Państwa lecz jako podległe narzędzie militarnej polityki amerykańskiej.

Jest dla nas także rzeczą oczywistą, że każda obecność wojsk USA w Polsce nie leży również w interesie USA.

Powiększanie znacznej już w Świecie liczby wojskowych baz amerykańskich o kolejną bazę w Polsce szkodzi wizerunkowi USA postrzeganego jako Państwo dążące do zagrażającej pokojowi wojskowej dominacji światowej.

Obecność wojsk amerykańskich w Polsce przy rosyjskiej granicy zagraża Rosji i konfliktuje USA z Rosją. Utrudnia i pogarsza stosunki rosyjsko-amerykańskie mające zasadniczy wpływ na sytuację międzynarodową. USA w swoim własnym interesie i w poczuciu współodpowiedzialności za losy Świata powinno zrezygnować z wojskowej obecności w Polsce i dążyć do jak najlepszych stosunków z Rosją, warunkujących światowe bezpieczeństwo.

Kongres USA, rozważając celowość obecności wojsk USA w Polsce, powinien wziąć pod uwagę ten oczywisty fakt, że polska władza niegodnie domagająca się tej szkodliwej amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce wciąga USA w niekorzystny dla całego Świata konflikt z Rosją.

Kongres USA w rozważaniu tego doniosłego problemu powinien wziąć pod uwagę wielki patriotyzm i honor Polaków, którzy nigdy nie zaakceptują w Polsce wojsk obcych godzących w wolność i suwerenność Ojczyzny.

W imię interesu Polski i USA, w imię interesu Europy i Świata, w imię pokojowej współpracy międzynarodowej apelujemy do Kongresu USA o rezygnację z rotacyjnej i stałej obecności wojsk amerykańskich i wszystkich innych wojsk NATO w Polsce!

 

Bolesław Tejkowski
Przewodniczący Polskiego Komitetu Słowiańskiego z siedzibą w Warszawie,
Zastępca Przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Słowiańskiego
z siedzibą w Moskwie.

Warszawa, 28 września 2018 roku