Życzenia Noworoczne 2022

Polacy, Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej

W nadchodzące Święta Bożego Narodzenia, w nadchodzący Nowy Rok 2022 życzymy wszystkim Polakom szczęśliwych i radosnych chwil w rodzinnym gronie. Bądźmy wtedy razem z własnymi Rodzinami. Bądźmy myślami ze wszystkimi Polakami, z Narodem Polskim jako wspólną Rodziną, z Polską jako naszą Matką-Ojczyzną.

Pamiętajmy w tym pięknym czasie o Polakach bezdomnych, którym niezwłocznie należy zwrócić niegdyś posiadane mieszkania.

Nie zapominajmy w tym pięknym czasie o zwierzętach, którymi winniśmy się opiekować i którym nie możemy zadawać cierpień.

W miłości do Polski i Polaków przeciwstawiajmy się wszystkiemu, co Polsce i Polakom szkodzi i zagraża.

Przeciwstawiajmy się Unii Europejskiej, której celem jest wynaradawianie Narodów, niszczenie narodowych oraz chrześcijańskich tradycji i wartości, rujnowanie interesów narodowych.

Przeciwstawiajmy się NATO, którego celem jest podporządkowywanie Państw imperialnym interesom USA.

Przeciwstawiajmy się sojuszowi z USA, którego celem jest podporządkowywanie Państw interesom amerykańskim zapewnianym obecnością znacznej liczby wojsk USA.

Przeciwstawiajmy się szkodliwemu dzieleniu przez USA Europy na dwie części i podsycaniu konfliktu między nimi.

Przeciwstawiajmy się nadaniu Polsce przez USA roli wroga Rosji i uniemożliwianiu Polsce porozumienia z Rosją.

W Europie jedynie Polska z wielką szkodą dla siebie jest antyrosyjska, nastawiona przez USA przeciwko Rosji, albowiem Państwa Zachodniej Europy osiągają wielkie korzyści ze współpracy z Rosją.

Rządząca Polską partia Prawo i Sprawiedliwość musi w polskim interesie przeciwstawić się narzuconej nam przez USA roli wroga Rosji i rozpocząć trudną ale konieczną działalność prowadzącą do porozumienia z Rosją. Wymagać to będzie od działaczy Prawa i Sprawiedliwości wielkiego wysiłku intelektualnego prowadzącego do odrzucenia obcej totalnej antyrosyjskości i wypracowania własnej suwerennej propolskiej koncepcji współpracy z Rosją, która może dać Polsce wielkie i trwałe korzyści.

Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarna Polska i inne związane z nim ugrupowania tworzące Zjednoczoną Prawicę ma szanse odegrania przełomowej historycznej roli otwierającej dla Polski drogę wielkiego wszechstronnego rozwoju, przede wszystkim wszechstronnego rozwoju przemysłowego, przynoszącego Polsce trzecie trwałe miejsce w Europie po Rosji i Niemczech.

Stoją przed Polską perspektywy wielkiego rozwoju. Ażeby je w pełni wykorzystać, musi nas być więcej. Dlatego polskie Rodziny, jeśli mają być silną podstawą Polskiego Narodu, muszą cieszyć się co najmniej trojgiem dzieci. Taka jest nasza powinność dla szczęścia własnego i szczęścia Narodu.

Życzyć należy Prawu i Sprawiedliwości, Solidarnej Polsce i całej Zjednoczonej Prawicy siły i wytrwałości w służbie dla Polski i Polaków, która z Bożą pomocą przyniesie nam upragnioną trwałą suwerenność i trwały wszechstronny rozwój dający Polakom twórcze życie i dobrobyt duchowy i materialny.

 

W imieniu członków Polskiej Wspólnoty Narodowej
Polskiego Komitetu Słowiańskiego
Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej
Przewodniczący Bolesław Tejkowski

Warszawa, 21 grudnia 2021 roku