Oświadczenia

Polacy, Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej

Polska dla swojego dalszego rozwoju uzyskać musi całkowitą suwerenność. Jest to szczególnie konieczne w groźnej konfliktowej sytuacji światowej wywołanej amerykańskimi dążeniami do dominacji. Tej całkowitej suwerenności Polsce brak, albowiem jest uzależniona od USA. Tę całkowitą suwerenność Polska uzyska przez wypowiedzenie zniewalającego sojuszu z USA, przez wycofanie obcych wojsk i wyjście z NATO służącego światowej dominacji USA. Stosunki Polski z USA muszą być w pełni suwerenne, zapewniające polskie interesy narodowe.

Do Kongresu USA

Polski Komitet Słowiański – reprezentujący narodowe środowiska Polaków działających na rzecz sojuszu Narodów i Państw Słowiańskich – zwraca się do Kongresu USA o rozważenie celowości rotacyjnej i stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.

Rozważając ten problem należy ocenić, w czyim interesie leży rotacyjna czy też stała obecność wojsk USA w Polsce.

Chcemy Polski Suwerennej

Jest to nasze Bożonarodzeniowe i Noworoczne Orędzie! Wołamy o suwerenność dla Polski bo wiemy, że suwerenność jest najważniejsza i konieczna dla narodowego istnienia Polaków, dla trwałości i twórczej mocy Narodowej Wspólnoty, dla zapewnienia Narodowi Polskiemu bezpiecznego godnego życia.

Polakom potrzebna jest...

Polakom potrzebna jest świadomość rzeczywistej sytuacji Polski. Sytuacja ta staje się bardziej zrozumiała po ostatnich wyborach prezydenckich i parlamentarnych w 2015 roku oraz ich skutkach. Wzięło w nich udział około 50% uprawnionych do głosowania. Przy tak małej frekwencji wyborczej Prawo i Sprawiedliwość zdobyło całkowitą władzę ustawodawczą i wykonawczą głosami tylko 25% uprawnionych do głosowania w wyborze Prezydenta i głosami zaledwie 18% uprawnionych do głosowania w wyborze Sejmu i Senatu.

Polacy razem w obronie Polski!

Rosnące zagrożenie Polski przez Unię Europejską i NATO wymaga zjednoczenia wszystkich Polaków-patriotów wokół jednej organizacji i jednego programu. Pomoże w tym zwiększająca się świadomość Polaków, że Polską od 1989 roku rządzi nieprzerwanie ta sama zaprzedana Niemcom, USA i Izraelowi antypolska władza, złożona z różnych mafijnych partii niezmiennie niszczących nasz Kraj, powołująca dla zmylenia nas wciąż nowe równie wrogie ugrupowania polityczne.

W obronie Narodu Polskiego

W oświadczeniu Polskiej Wspólnoty Narodowej z maja 2013 roku czytamy: "Konstytucyjnym obowiązkiem Państwa Polskiego i jego władzy jest organizowanie Narodu Polskiego w zbiorowym działaniu i zapewnienie Polakom bezpieczeństwa, mieszkania, kształcenia, leczenia, pracy i zarobków pozwalających dostatnio żyć. Ale Państwo Polskie jest zorganizowane przeciwko Narodowi Polskiemu..."                                                 

 

Przeciwstawiamy się stosowaniu nasion genetycznie modyfikowanych

Sejm 8 listopada a Senat 30 listopada 2012 roku przegłosowały ustawę dopuszczającą stosowanie w Polsce nasion GMO, czyli genetycznie modyfikowanych, stanowiących paszę dla zwierząt i materiał siewny dla rolników. Oznacza to pojawienie się w naszym słynącym z ekologicznego rolnictwa Kraju nie tylko genetycznie modyfikowanych nasion, ale też roślin oraz żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, spożywanej przez ludzi i zwierzęta ze szkodą dla ich zdrowia i życia.

Nie chcemy żołnierzy USA w Polsce

Polska Wspólnota Narodowa przeciwstawia się decyzji władz polskich, zezwalającej na stacjonowanie żołnierzy USA na obszarze Polski.

Ta antypolska decyzja jest kolejnym, zgubnym krokiem na drodze wyrzekania się przez władze polskie suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej. Stanowi to tym większe zagrożenie, że sprowadzaniu do Polski obcego wojska towarzyszy pomniejszanie i osłabianie własnego Wojska Polskiego oraz likwidowanie polskiego przemysłu zbrojeniowego.