Publikacje

Udział kobiet w życiu politycznym kraju

Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania Pani Elżbieta Radziszewska zwróciła się do działających w Polsce partii politycznych z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie udziału kobiet w życiu politycznym kraju. Prezentujemy poniżej pismo Pani Pełnomocnik oraz nasze stanowisko w tej kwestii...

 


Sekretarz Stanu
Pełnomocnik Rządu DS. Równego Traktowania
Elżbieta Radziszewska

Warszawa, dnia 31 lipca 2009 r.

Szanowni Państwo,

Społeczny wymiar lasów

Prezentujemy wystąpienie Bolesława Tejkowskiego na konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski pt. Społeczny wymiar lasów.

 

Konferencja naukowa - Społeczny wymiar lasów

Warszawa, 22 kwietnia 2005 roku
Sala Senatu Uniwersytetu Warszawskiego

Wypowiedź
Bolesława Tejkowskiego
Przewodniczącego Polskiej Wspólnoty Narodowej

Wywiad z Bolesławem Tejkowskim - Gazeta Polonii “Kurier Codzienny”, Chicago USA

Przywrócić Polsce siłę, duchową wielkość i szacunek

Rozmowa z Bolesławem Tejkowskim, przewodniczącym Polskiej Wspólnoty Narodowej
Gazeta Polonii “Kurier Codzienny”, 29 marca – 1 kwietnia 2002 roku, Chicago, USA

1. Panie przewodniczący, na wstępie proszę o krótkie przedstawienie partii politycznej, której Pan przewodzi – Polskiej Wspólnoty Narodowej (historia, program, działalność) oraz powiedzenie kilku słów o sobie.