Z archiwum

10-ta rocznica agresji NATO na Jugosławię

Forum Belgradzkie dla Sprawiedliwego Świata, niezależna, ponadpartyjna organizacja obywatelska zainicjowała program działań ku upamiętnieniu dziesiątej rocznicy agresji NATO na Jugosławię w roku 1999.

Głównym jej celem jest oddanie hołdu dla ludzkich ofiar, ukazanie prawdziwych celów i następstw tej agresji oraz szerzenie posłannictwa pokoju, wzajemnego poszanowania i równych praw dla wszystkich narodów i wszystkich istot ludzkich. Główne hasło akcji to: Nie zapomnieć!

Nie pozwolimy oderwać Kosowa od Serbii

17.02.2008 r. kosowscy Albańczycy, przy wsparciu USA, UE i NATO, ogłosili nipodległość Kosowa. Prezentujemy nasze stanowisko odnoszące się do prób uczynienia z serbskiej prowincji Kosowa niepodległego pańswa. Niniejsze oświadczenie przedstawiony zostało na posiedzeniu Prezydium Międzynarodowego Komitetu Słowiańskiego, który odbył się w Brześciu na Białorusi w dniach 1-2 lutego 2008 ruku.

 

Zagrożenie ze strony systemów antyrakietowych USA

Przedstawiamy materiał Polskiego Komitetu Słowiańskiego przeciwstawiający się forsowanemu przez USA planowi budowy w Polsce i Czechach elementów amerykańskiego systemu antyrakietowego.

 

Straty i zagrożenia Polski wynikające z przynależności do NATO

Polska weszła do NATO w marcu 1999 roku wbrew woli Narodu Polskiego, wbrew woli większości Polaków. Zadecydował o tym Sejm, który nie dopuścił do przeprowadzenia koniecznego w tej sprawie ogólnonarodowego referendum. Dezaprobatę Polaków wobec NATO ujawniła w pełni jego agresja na Jugosławię, dokonana kilkanaście dni później. Agresja ta spotkała się z potępieniem Narodu Polskiego, który wbrew swojej woli został postawiony w roli natowskiego agresora.

Nie chcemy tarczy antyrakietowej USA

Poniżej przedstawiamy nasze stanowisko z września 2006 roku, w sprawie budowy w Polsce i Czechach elementów amerykanskiej tarczy antyrakietowej. Prezentujemy również rezolucję Miedzynarodowego Komitetu Słowińskiego w tej sprawie, przyjętą na posiedzeniu w Kijowie 4 listopada 2006 roku.

 

Przeciwstawiamy się agresji na Irak

20 marca 2003 roku USA, przy wsparciu Wielkiej Brytanii, Australii i... Polski, dokonało agresji na Irak. Poniżej zamieszczamy:

1. Pismo sprzeciwiające się planowanemu atakowi z 10 lutego 2003 roku.
2. Stanowisko żądające zaprzestania rozpoczętej agresji z 31 marca 2003 roku.

 

Odezwa przed referendum w sprawie akcesji Polski do UE

Do wszystkich Polaków

Polska Wspólnota Narodowa wzywa do głosowania w referendum przeciw integracji Polski z Unią Europejską. Zrzesza ona bowiem byłe Państwa kolonialne i faszystowskie i kontynuuje ich dawną politykę panowania i wyzysku, zagrażającą Narodowi Polskiemu!

Unia Europejska zagraża Polsce

Poniższy materiał został przygotowany na 8 miesięcy przed referendum w sprawie akcesji Polski do UE i na póltora roku przed przystąpieniem Polski do UE.

Sprzeciw wobec agresji NATO na Jugosławię

24 marca 1999 roku NATO dokonało agresji na Jugosławię. Prezentujemy stanowisko Międzynarodowego Komitetu Słowiańskiego wobec tej agresji.

 

List otwarty do sekretarza generalnego NATO -Javiera Solany

Międzynarodowy Komitet Słowiański zdecydowanie protestuje przeciwko powietrznej napaści sił NATO na suwerenne państwo Jugosławię.