Sprzeciw wobec agresji NATO na Jugosławię

24 marca 1999 roku NATO dokonało agresji na Jugosławię. Prezentujemy stanowisko Międzynarodowego Komitetu Słowiańskiego wobec tej agresji.

 

List otwarty do sekretarza generalnego NATO -Javiera Solany

Międzynarodowy Komitet Słowiański zdecydowanie protestuje przeciwko powietrznej napaści sił NATO na suwerenne państwo Jugosławię.

NATO jako pakt agresywny, naruszyło wszelkie normy prawa i dopuściło się gwałtu i agresji zamiast dać możliwość przeprowadzenia rozmów jugosłowiańskiej i kosowskiej delegacji.

Jedynie Rada Bezpieczeństwa może w przypadku konieczności przedsięwziąć takie nadzwyczajne kroki w interesie zachowania pokoju i żadne inne państwo, ani grupa państw, jak NATO nie ma takiego prawa. Nawet w umowach między państwami członkami NATO istnieje zgoda na wojskową interwencję tylko w tym przypadku, jeśli to dotyczy państwa - członka NATO, a nie państwa spoza tego wojskowego sojuszu!

Rząd Jugosławii, parlament i cały naród, który demokratycznie wyraził swoją wolę, zdecydowali bronić się przed wiarołomną napaścią i walczyć przeciwko oderwaniu Kosowa od Serbii i przeciw okupacji swojego kraju przez siły NATO.

Cała odpowiedzialność za wywołane spory i cierpienia w Kosowie ponosi terrorystyczna kosowska armia, przeciwko której powinno było wystąpić NATO, rozbroić ją i rozwiązać. W ten sposób zostałyby stworzone warunki dla pokojowych rozmów i współistnienia narodów i narodowości w Kosowie. W ramach samego NATO istnieje wiele takich niespokojnych regionów i dotyczy to państw - członków NATO, na przykład Turcja, Cypr, Wielka Brytania i inne. W Turcji Kurdowie nie mają żadnych praw i w wyniku artyleryjskich i powietrznych ataków armii tureckiej zginęło ponad 30 tysięcy ludzi w tym regionie. I tych problemów mimo, że są znacznie poważniejsze niż w Kosowie, gdzie Albańczycy mają swoje prawa, swoje szkoły, swój uniwersytet, - NATO nie rozwiązuje, koncentrując się na wypadach przeciwko narodom słowiańskim na Bałkanach, w interesie umocnienia i rozszerzenia władczych pretensji USA i Niemiec w tym rejonie świata.

Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest nie agresja, bombardowanie i gwałt, a rozpoczęcie poważnych rozmów pomiędzy serbską i kosowską delegacją.

NATO, ręce precz od jugosłowiańskiego Kosowa!
NATO powinno zadośćuczynić straty ekonomiczne, moralne i wojskowe zadane Jugosławii!
NATO poza prawem! NATO - rozwiązać!

Praga, 27 marca 1999 r.

Międzynarodowy Komitet Słowiański