O nas

Polska Wspólnota Narodowa - Polskie Stronnictwo Narodowe jest partią polityczną i powszechnym ruchem Narodowej Wspólnoty Polaków, zrodzonym ze zrywu Narodu Polskiego 1956 roku przeciwko narzuconemu totalitaryzmowi, z moralnego nakazu walki o wolną Polskę wolnych Polaków, z nakazu tworzenia Polski silnej, sprawiedliwej i bogatej.

Wyrastamy z ponad tysiącpięćsetletniego dziejowego dziedzictwa Narodu Polskiego, ze  słowiańskich, polskich tradycji  narodowych, patriotycznych i społecznych. Wyrastamy z ponad stuletniego dziedzictwa polskiego ruchu narodowego, którego jesteśmy twórczą ciągłością i współczesnym wyrazem. Stanowimy ciągłość utworzo­nego przez nas w 1955 roku Polskiego Związku Wspólnoty Narodowej.

Tworzymy nowoczesną postać polskiego ruchu narodowego, łącząc jego poprzedni dorobek z własnymi osiągnięciami wynikającymi z obecnego poło­żenia i nowych potrzeb Narodu.

Strony