Oświadczenie Międzynarodowego Komitetu Słowiańskiego

Zaprzestać oczerniania Słowian!

Poczynając od 2018 roku oficjalne osoby urzędowe i media Państwa Izrael krok po kroku wstępują na drogę bezprecedensowego, publicznego oskarżania Polski i Polaków o antysemityzm i współpracę z niemieckim nazizmem w zagładzie Żydów na okupowanym terytorium polskim w latach II wojny światowej.
Dosyć spotwarzania Słowian!

Takie oskarżanie jest nie tylko nieprzyzwoite, nielogiczne, ale i przeczące realnym faktom.

Po pierwsze, z poległych 47. milionów w II wojnie światowej – 6 milionów stanowili obywatele polscy!

Po drugie, władzom Izraela, jak i całemu Światu wiadomo z czyich rozkazów budowane były na okupowanym terytorium Polski obozy koncentracyjne, gdzie w większości przebywali Rosjanie, Polacy, Ukraińcy, Białorusini, czyli większość więźniów stanowili Słowianie, których zgodnie z planem „Drang nach Osten” Hitler planował zgładzić co do jednego.

Po trzecie, w czasie kiedy Naród Polski bohatersko walczył z Niemcami hitlerowskimi, oficjalny rząd polski opuścił Kraj i znajdował się w Londynie.

Po czwarte, osoby kierujące na terytorium Polski zagładą Polaków, Żydów, Rosjan, Białorusinów i przedstawicieli innych Narodów były po wyzwoleniu Europy osądzone w Norymberdze i stracone przez powieszenie. I osądzeni oprawcy nie byli Polakami.

Wszystko to uprawnia nas do tego, aby poprzeć obecne Władze Polski, które mają podstawy, tak jak i cały Świat Słowiański nie zgodzić się z oskarżeniami pod ich adresem ze strony Izraela!

Zwracamy się do rządów, parlamentów, organizacji polityczno-społecznych i działaczy Świata Słowiańskiego o podjęcie obrony czci Polski i ochronienie Polaków przed bezpodstawnymi oskarżeniami!
Pokój i Jedność dla Słowian!

 

Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu  Słowiańskiego
Siergiej N. Baburin

Sekretarz Generalny Międzynarodowego Komitetu  Słowiańskiego
Władimir O. Gruzdiew

 

24.02.2019